Category Archives: Chính sách bán hàng

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Sự riêng tư của các bác vô cùng quan trọng với nhà em. Vì thế, em chỉ sẽ sử dụng tên và một số thông tin khác của các bác theo cách được đề ra trong “Chính sách bảo mật thông tin khách hàng” này. Em chỉ sẽ thu thập những thông tin cần thiết […]