Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Sự riêng tư của các bác vô cùng quan trọng với nhà em. Vì thế, em chỉ sẽ sử dụng tên và một số thông tin khác của các bác theo cách được đề ra trong “Chính sách bảo mật thông tin khách hàng” này.

Em chỉ sẽ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến giao dịch giữa em và các bác.
Các bác có thể ghé thăm trang web mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Khi viếng thăm trang web, các bác sẽ luôn ở trong tình trạng vô danh trừ khi các bác có tài khoản trên trang web và đăng nhập vào bằng tên và mật khẩu của mình.
Nếu các bác có ý kiến hay đóng góp gì, xin vui lòng gửi email tới admin@thaoduockhalam.com hoặc qua hotline 0383.782.078, em luôn sẳn sàng lắng nghe nhận xét của các bác.

Thu thập thông tin cá nhân

Nhà em không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của Các bác thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng để làm những mục sau ạ

Khi các bác đăng ký tài khoản Nhà em, thông tin cá nhân mà em thu thập bao gồm:

– Giao hàng các bác đã mua tại Nhà em

– Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ các bác

– Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm

– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của em theo yêu cầu của các bác

Nhà em có thể chia sẻ tên và địa chỉ của các bác cho bên vận chuyển hàng để có thể giao hàng cho các bác.

Chi tiết đơn hàng của các bác sẽ được em lưu trữ nhưng vì lý do bảo mật, các bác không thể yêu cầu thông tin đó từ em.

Bảo mật thông tin cá nhân

Nhà em đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn. em bảo vệ thông tin cá nhân của các bác bằng cách:

– Giới hạn truy cập thông tin cá nhân

– Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép

– Xóa thông tin cá nhân của các bác khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của em

Tiết lộ thông tin cá nhân

Em sẽ không chia sẻ thông tin của các bác cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà các bác đã mua tại nhà em.

Trong một vài trường hợp đặc biệt, nhà em có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật.

Nếu các bác tin rằng bảo mật của các bác bị nhà em xâm phạm, xin vui lòng liên hệ với em tại địa chỉ admin@thaoduockhalam.com để được giải quyết vấn đề.

Thay đổi của Chính sách Bảo mật

Nhà em có quyền thay đổi và chỉnh sửa Quy định Bảo mật vào bất kỳ lúc nào. Bất cứ thay đổi nào về chính sách này đều được đăng trên trang web của em.
Nếu các bác không hài lòng với việc em xử lý thắc mắc hay khiếu nại của các bác, xin vui lòng liên hệ với em tại admin@thaoduockhalam.com